Công điện 39/CĐ-TW năm 2016 chủ động đối phó với bão do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai
Số hiệu: 39/CĐ-TW Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai Người ký: Tăng Quốc Chính
Ngày ban hành: 25/11/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI - ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/CĐ-TW

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

CÔNG ĐIỆN

VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI - VĂN PHÒNG ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN

ĐIỆN:

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa; các Bộ: Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và PTNT.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, hồi 7h ngày 25/11 áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão (tên quốc tế là Tokage) vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và có khả năng mạnh thêm; đến 7h ngày 26/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 500km về phía Đông Đông Bắc; sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Để chủ động đối phó với bão, Văn phòng Ban Chỉ đạo TWPCTT - Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Bộ triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để thoát ra, hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm; khu vực nguy hiểm trong 24h tới được được xác định từ 11,0 đến 15,0 độ Vĩ Bắc và Đông Kinh tuyến 116 (khu vực nguy hiểm sẽ được điều chỉnh tùy theo diễn biến của bão).

2. Kiểm đếm, quản lý việc ra khơi của các tàu thuyền, thường xuyên giữ thông tin liên lạc với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

3. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bộ Công Thương chỉ đạo việc triển khai phương án đảm bảo an toàn các công trình khai thác, thăm dò dầu khí trên biển.

4. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các Bộ, theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo, phối hợp hướng dẫn các địa phương sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão.

5. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu.

6. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, hệ thống Đài thông tin Duyên Hải và các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của bão, truyền tin dự báo, cảnh báo bão đến các cấp chính quyền, người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh.

7. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo TW PCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo TWPCTT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng;
- Tổng cục Thủy sản;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Đài THVN, TNVN, TTXVN, Đài TTDH;
- Báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Tiền Phong, Tuổi Trẻ;
- Lưu VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Tăng Quốc Chính

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.