Công điện 14/CĐ-TW năm 2016 chủ động đối phó với diễn biến mới của bão và mưa lũ lớn trên diện rộng do ảnh hưởng hoàn lưu bão do Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn điện
Số hiệu: 14/CĐ-TW Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI - ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CĐ-TW

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

 

CÔNG ĐIỆN KHẨN

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI - ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN

ĐIỆN:

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các Bộ: Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Nông nghiệp và PTNT.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 1 có xu hướng dịch chuyển thấp về phía nam, cường độ mạnh lên và tốc độ di chuyển nhanh hơn, vùng ảnh hưởng trực tiếp là khu vực Nam Quảng Ninh đến Nam Định, vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ sẽ có mưa to đến rất to.

Để chủ động đối phó với diễn biến mới của bão và mưa lũ lớn trên diện rộng do ảnh hưởng hoàn lưu bão, Ban Chỉ đạo TWPCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành:

1. Đối với các tỉnh ven biển từ Nam Định đến Quảng Ninh: Khẩn trương triển khai thực hiện các công việc sau đây hoàn thành trước 12 giờ ngày 27/7/2016, gồm:

- Kêu gọi các tàu, thuyền đang hoạt động trong Vịnh Bắc Bộ vào nơi trú tránh; hướng dẫn, sắp xếp việc neo đậu đảm bảo an toàn với các tàu, thuyền đã về bến; chủ động việc cấm biển kể cả đối với tàu vận tải và tàu du lịch.

- Tổ chức sơ tán dân trên các phương tiện, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, vùng thấp trũng ven biển đến nơi an toàn; đồng thời chỉ đạo việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây và triển khai phương án đảm bảo an toàn các hầm lò, bến cảng, khu du lịch.

2. Đối với các Trung du và đồng bằng Bắc Bộ:

- Chủ động việc tiêu thoát nước đệm đảm bảo an toàn cho diện tích lúa và hoa màu mới gieo trồng. Riêng tỉnh Lạng Sơn khẩn trương chỉ đạo thu hoạch lúa Xuân muộn theo phương châm xanh nhà hơn già đồng.

- Chỉ đạo việc kiểm tra an toàn đập; vận hành cửa van; xả nước đón lũ để đảm bảo an toàn các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa đã đầy và gần đầy nước thuộc các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

- Bố trí lực lượng kiểm soát, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại tại các ngầm, tràn, đường ngập nước, đò ngang, đò dọc khi có lũ.

- Triển khai ngay các phương án tiêu thoát nước đô thị để ng phó với tình trạng ngập lụt có thể xảy ra.

3. Bộ Giao thông vận tải: Khẩn trương chỉ đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn, tránh đứt dây neo ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng và đập giữa các tàu như đã xảy ra những năm trước đây.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông: khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc gia cố, chằng chống các cột ăng ten đảm bảo an toàn với bão số 1 cũng như các cơn bão tiếp theo.

5. Thực hiện nghiêm túc Công điện số 13/CĐ-TW hồi 11h30 ngày 26/7/2016 của Ban Chỉ đạo TWPCTT và Ủy ban Quốc gia TKCN./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ;
- Thành viên Ban Chỉ đạo TWPCTT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN; BTL BĐBP;
- Tổng cục Thủy sản;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Báo Nhân dân;
- Lưu VT.

BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
Cao Đức Phát