Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2022 thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31
Số hiệu: 06/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành: 25/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH, TRANG TRÍ, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 31

Những năm qua, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố được các cấp, các ngành và toàn dân chung tay thực hiện đem lại những kết quả quan trọng; quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường được tăng cường, chất lượng môi trường trên địa bàn được cải thiện; diện mạo đô thị của Th đô ngày càng hiện đại, khang trang; các giá trị văn hóa truyền thng, phong tục tập quán tt đẹp của Thăng Long - Hà Nội được bo tn, phát huy; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minhđược triển khai rộng khắp, tạo sc lan tỏa và đồng thuận trong Nhân dân.

Nhằm duy trì tốt nhng kết quả đạt được, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng Thủ đô “sáng, xanh, sạch, đẹp”, xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” hướng tới Đại hội Ththao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) - sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á, là sự kiện có ý nghĩa về văn hóa, chính trị, ngoại giao và kinh tế, là dịp quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về truyền thống ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình; Thành phố hấp dẫn, an toàn và thân thiện. Để xây dựng Thủ đô “sạch, đẹp, ấn tượng” chào mừng SEA Games 31, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng, Giám đốc các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tổ chức phát động đợt cao điểm từ ngày 01/4/2022 đến ngày 31/5/2022 vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn Thành phố hướng tới SEA Games 31 với chủ đ: Vì một Thủ đô “sáng, xanh, sạch, đẹp” vào 06h30 ngày thBảy hàng tun. Quy mô, phạm vi đợt phát động đảm bảo đến từng thôn, tổ dân phố, từng hộ gia đình, đường làng, ngõ ph, các địa điểm công cộng, trường học, cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh thương mại, cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, lực lượng vũ trang của địa phương và trung ương đóng trên địa bàn Thành phố tổ chức tổng vệ sinh nhà cửa, sân vườn, đường ngõ, công sở và khu vực cư trú (các cơ quan công sở nghỉ th By, Chủ nhật btrí làm tổng vệ sinh vào cuối giờ chiều thứ Sáu). Phát động phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự, chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông. Đẩy mạnh việc chnh trang đô thị với phương châm “Trật tự, kỷ cương, an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp”.

2. Đẩy mạnh xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong hệ thống chính trị, trong các cơ quan, đơn vị, các thôn, làng, tdân phố, trong mi gia đình và mọi người dân. Xây dựng văn hóa người Hà Nội mỗi người dân “nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử đẹp”. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 02 Bộ quy tắc ứng xử; nhằm tạo sự chuyển biến thực sự rõ nét trong văn hóa ứng xử, nhất là trong văn hóa giao thông, văn hóa công sở, văn hóa thương mại, văn hóa nơi công cộng. Vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, không vứt rác ra đường, không lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán không đúng quy định. Phấn đấu mỗi công dân sống trên địa bàn Thủ đô đều là những công dân văn minh, thanh lịch; mỗi thôn, làng, tdân phố đều đảm bảo vệ sinh môi trường với tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

3. Tổ chức chnh trang các tuyến đường, tuyến phố, tăng cường chiếu sáng công cộng đảm bảo thẩm mỹ cao, hiện đại. Duy trì và nhân rộng các mô hình: Tuyến đường nhoa, con đường bích họa...tại các thôn, làng, tổ dân phố, khu dân cư. Các đơn vị vệ sinh môi trường có trách nhiệm thực hiện đúng quy trình, duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, tuyến phố, khu dân cư. Thu dọn, vận chuyển kịp thời, không để rác thải tồn đọng trong ngày, vệ sinh các thùng rác công cộng, các xe gom rác đảm bảo mỹ quan đô thị.

4. Tiếp tục thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Phong trào “Người tốt - Việc tốt”; những quy định trong xây dựng gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa. Tổ chức tốt việc triển khai thực hiện các tiêu chí “Phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”, xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa” “Tổ dân phố văn hóa”.

5. Giao các Sở, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường trên địa bàn; các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội phải được thẩm định, đánh giá chặt chẽ các tác động môi trường do dự án gây ra. Đồng thời đề xuất UBND Thành phố khen thưng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt và có cách làm sáng tạo.

6. Đthực hiện tốt đợt cao điểm phát động phong trào Vì một Thủ đô “sáng, xanh, sạch, đẹp”, Chủ tịch UBND Thành phố giao trách nhiệm Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn nghiêm túc quán triệt và khẩn trương tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả về UBND Thành phố; đồng thi đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng, các tầng lớp Nhân dân thủ đô, Nhân dân cả nước và người nước ngoài đến với Thủ đô ủng hộ và tích cực hưng ứng tham gia thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND Thành phố (để b/c);
- Chủ tịch UBND Th
ành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố;
- Các Ban đảng và Văn phòng Thành ủy;
- Các Sở, ban, ngành Th
ành phố;
- Các đoàn thể Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan báo chí, truyền hình TW và HN;
- VPUB: CVP, các PCVP, KGVX, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX.

CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.